BejelentésVámügyintézés, logisztika, intrastat

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Kedvezõ felételekkel vállaljuk megbízóink részére az INTRASTAT jelentés elkészítését! INTRASTAT jelentést készítésére azok az EU-s adószámmal rendelkezõ vállalkozások kötelezettek, amelyeknek az utolsó 12 hónapban mért forgalma behozatalban/kivitelben meghaladja a nettó 100 millió forintot. Költségeinek 20-30 százalékát is megspórolhatja, ha az INTRASTAT jelentés elkészítésével megbízza cégünket! Mi az INTRASTAT? Az INTRASTAT az Európai Unió belsõ piacán megvalósuló áruforgalom regisztrálását célzó statisztikai megfigyelési rendszer. Az egységes belsõ piac létrejöttével megszûnt a lehetõsége annak, hogy az egyes tagállamok közötti kereskedelem alakulását (külkereskedelmi statisztikát) a vámstatisztikák alapján kövessék. A megoldást az INTRASTAT rendszer bevezetése jelentette, mely statisztikai bejelentési kötelezettséget ír elõ a résztvevõ vállalatoknak. INTRASTAT jellemzõi: A statisztikai megfigyelési rendszer az Európai Unió vámhatárain belül mozgó árukra, termékekre (szolgáltatásokra nem), illetve azon harmadik országbeli árukra terjed ki, amelyek aktív bérmunka tárgyai és azokra, amelyeket az egyik tagországból egy másik tagországba egy harmadik országon keresztül fuvaroznak. Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni (adatszolgáltató): Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállam(ok)ból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások). A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre elõre kiszámít és közzétesz. A 2007-ben érvényes adatszolgáltatási küszöbérték a beérkezésekre 60 millió Ft, a kiszállításokra 100 millió Ft. A rendszer részére havonta, részletes adatokat kell szolgáltatni a tárgy hót követõ 15. napig. Adatszolgáltatás alá a következõ ügyletek tartoznak: vásárlás/eladás, feldolgozásra szállított termék, szolgáltatás részeként való termékmozgás, ingyenes átadás, pénzügyi lízing. INTRASTAT alá nem tartozó ügyletek: csak szolgáltatás, tranzitforgalom, ideiglenesen kiszállított termék (pl. versenyló), diplomáciai küldemények, nem kereskedelmi forgalom. Az adatszolgáltatásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: · termék megnevezése, · a termék 8 számjegyû kódja (CN8), · ügylet típusa, · szállítási feltétel (fuvarparitás), · fuvarozási mód (mi az a szállítóeszköz, amivel a termék elhagyja az országot), · nettó tömeg (egész kilogrammra felkerekítve), · mennyiség kiegészítõ mértékegységben (azon termékek esetében, melyekre nem jellemzõ a kilogramm), · partner ország, · számlázott összeg (Ft) · ÁFA és adók nélkül, · fuvar és biztosítási díjjal együtt, · számla hiányában becsült összeg ·statisztikai érték (Ft) Az INTRASTAT jogi szabályozása: A Tanács 1991. november 7-i 3330/91/EGK rendelete a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról (31991R3330) A Bizottság 1992. október 22-i 3046/92/EGK rendelete a tagállamok közötti árukereskedelemre vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtására és módosítására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (31992R3046) A Tanács 1997. február 17-i 322/97/EK rendelete a közösségi statisztikákról (31997R0322)
Copyright © 2008 eNlog Kft. Minden jog fenntartva.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!